BMSB-SEIZOEN 2022-23 | HET LAATSTE NIEUWS

BMSB is een plaag voor de landbouw

Afgelopen dinsdag woonde EWS Group in aanloop naar het aanstaande BMSB-seizoen een online informatiesessie bij. Deze werd georganiseerd door het Ministerie van Landbouw, Visserij en Bosbouw (DAFF) van Australië en het Ministerie voor Primaire Industrieën (MPI) van Nieuw-Zeeland, de overheidsinstanties verantwoordelijk voor het weren van BMSB uit de beide landen.

BMSB, wat is dat ook alweer?

BMSB is de afkorting voor brown marmorated stink bug, ofwel bruin gemarmerde stinkwants. Deze kever vormt een plaag voor de land- en tuinbouw. Oorspronkelijk komt hij uit Azië. Als ‘lifter’ in goederen heeft hij zich de afgelopen jaren in Noord-Amerika en Europa kunnen verspreiden. Op zoek naar beschutting tegen de kou vind je hem in de hoeken of op andere droge plaatsen van zeecontainers, voertuigen, boten, caravans, machines en persoonlijk opgeslagen items.

Het risico dat hij al meereizend op vracht en containers Australië en Nieuw-Zeeland binnenkomt, is extra groot tussen september en april, de periode die samenvalt met de herfst en winter op het noordelijk halfrond. De authoriteiten van Australië en Nieuw-Zeeland stellen een BMSB-behandeling voor bepaalde goederen verplicht om zo het risico op een bioveiligheidsprobleem te beperken.

BSMB-behandeling

BMSB is een plaag voor de landbouw

Een BMSB-behandeling is verplicht voor hoogrisicogoederen die geproduceerd zijn in of verzonden worden uit doelrisicolanden in de periode van 1 september 2022 tot aankomst in Australië en Nieuw-Zeeland op of vóór 30 april 2023. Een verplichte behandeling geldt eveneens voor schepen die aanmeren, laden of overladen en afkomstig zijn uit doelrisicolanden binnen dezelfde periode. Goedgekeurde behandelingen zijn onder andere warmtebehandeling en fumigatie.

BMSB-behandelaars

De informatiesessie werd bijgewoond door behandelaars, zowel bestaande als nieuwe, die in het kader van het Offshore BMSB Treatment Providers Scheme zijn goedgekeurd. De ministeries informeerden de deelnemers over de nieuwe maatregelen voor het komende seizoen en benadrukten de sleutelrol die de industrie vervult bij het helpen vrijhouden van Australië en Nieuw-Zeeland van BMSB. De maatregelen van de afgelopen jaren zijn succesvol gebleken.

Nieuwe maatregelen

Om succesvolle resultaten te behouden, evalueren Australië en Nieuw-Zeeland tijdens het seizoen de maatregelen voortdurend en voeren zo nodig aanpassingen door op basis van hun bevindingen en de eventuele aanwezigheid van BMSB en veranderingen in de risicostromen. Een tweetal belangrijke wijzigingen voor het aankomende BMSB-seizoen 2022-23 vindt u hieronder.

  • Opkomende risicolanden – alleen China en het VK
  • De hoofdstukken 39, 94 en 95 zullen steekproefsgewijs worden geïnspecteerd voor opkomende risicolanden
Warmtebehandeling

Een volledige update is te vinden onder deze leidende link.

Teamwork

De sessie werd afgesloten met een woord van dank aan de industrie. Het vereist teamwork om de BMSB uit Australië en Nieuw-Zeeland te houden. En dat is precies wat wij u bieden: teamwork! EWS Group is een erkend BMSB-behandelaar voor zowel warmtebehandeling als fumigatie en boogt op een ruimte ervaring op beide gebieden. We werken graag met u samen om ervoor te zorgen dat uw vragen over verscheping naar Australië en Nieuw-Zeeland tijdens het BMSB-seizoen worden beantwoord en dat uw goederen de juiste behandeling en certificaten krijgen die voldoen aan de vereisten zoals uiteengezet in het Offshore BMSB Treatment Providers Scheme.

Vragen?

Mocht u vragen hebben of technisch advies willen inwinnen, neem dan gerust contact op met onze BMSB-expert Thomas Vermeerbergen.

Kantoor: +32 35 41 27 92
Mobiel: +32 472 25 75 55
E-mail: t.vermeerbergen@ews-group.com

We kijken ernaar uit met u samen te werken!

Kerstgeschenk voor bezoekers Restaurant Kamiano

Kamiano is het dak- en thuislozenrestaurant van de Gemeenschap van Sant’Egidio. Samen met talloze vrijwilligers zet de gemeenschap zich op verschillende manieren in voor de minderbedeelden in onze samenleving. Zo verzorgen zij taallessen voor allochtone volwassenen, maken zij zich sterk voor anders begaafden en verzorgen ze met Kamiano dus maaltijden voor dak- en thuislozen.

Elke woensdagavond en zaterdagmiddag is Restaurant Kamiano open voor een gratis warme maaltijd voor al wie in nood is. Rond de feestdagen echter hebben mensen zonder thuis en zij die in eenzaamheid leven meer dan wie ook nood aan de warmte en hoop van kerstmis. Kamiano is op dit moment drukdoende om met speciaal georganiseerde kerstfeesten in die behoefte te voorzien. Dat de voortdurende pandemie daarbij voor een aantal uitdagingen zorgt, moge duidelijk zijn.

“Maar, wij zijn niet voor een gat te vangen, en proberen op creatieve wijze invulling te geven aan de feesten, waarbij we vooral niemand willen vergeten”, vertelt Pascale Bemelmans, één van de medeoprichters van Sant’Egidio in Antwerpen. “Net als vorig jaar zal Kamiano de vrienden van de straat in kleine groepjes aan een mooie feesttafel ontvangen. Daarnaast organiseren we ook voor bejaarden, kinderen, jongeren, vluchtelingen, gevangenen en mensen met een beperking een aantal feestmomenten in een corona-jasje. Zo brengen we bijvoorbeeld maaltijden aan huis”, vervolgt zij.

“Kamiano leeft in belangrijke mate van giften. De kring van grote en kleine sponsors en sympathisanten vormt de levensader van het restaurant. Met de kerstfeesten wilden we naast de maaltijd ook graag voor iedereen een mooi geschenk klaarmaken”, gaat Pascale verder.

“EWS heeft ons eerder in de pandemie geholpen met een desinfectie van het restaurant. Hygiëne is voor ons een belangrijk punt, vooral met het oog op de kwetsbare mensen waar we mee werken. Grappig genoeg zijn we nu uitgekomen op een gift van EWS in de vorm van handdoeken en washandjes. Zo blijven we in de hygiëne-hoek!”, knipoogt ze. “Maar zonder dollen, wij zijn heel erg blij met jullie bijdrage aan deze kerstfeesten, en de ontvangers op hun beurt. Mede namens hen wensen wij jullie en jullie medewerkers dan ook heel fijne feestdagen toe!”

Foto’s copyright Sant’Egidio.