Skip to content

Heat Treatment – BMSB

De bruin gemarmerde stinkwants (BMSB) is een landbouwplaag die uit China, Japan, Korea en Taiwan stamt. Op dit moment verspreidt de BMSB zich door de USA, Canada en door sommige delen van Europa. Daar tast hij gewassen, fruit en bomen aan. Dat is waarom Australië en Nieuw-Zeeland maatregelen hebben genomen tegen dit insect.

Deze verplichte maatregelen gelden voor goederen die verscheept worden vanaf alle havens in de USA, en vanaf Europese havens die goederen laden die gefabriceerd of opgeslagen zijn in Italië na het begin van het risico-seizoen. Het risicoseizoen betreft goederen die verscheept worden van 1 september 2019 tot en 1 mei 2020.

De te behandelen goederen betreffen het volgende:

  • Nieuwe en gebruikte voertuigen, vaartuigen en risicovolle machines en onderdelen;
  • Alle containergoederen die via de zee vanuit Italië naar Australië en Nieuw-Zeeland worden verscheept.

De twee behandelmethodes tegen de BMSB zijn heat treatment en fumigatie. EWS is specialist in beide, met onze eigen heat treatment ovens en fumigatiegebieden verspreid over Europa. Heat treatment is een vorm van bio treatment en elimineert het gebruik van giftige producten.

Voor meer informatie over het fumigeren van goederen tegen de BMSB, ga naar: Fumigatie BMSB

Aqis - Department of Agriculture, Fisheries and Forestry (Australia)

Officiële website AQIS – BMSB

Icoon-EWS-Fumigation-150x150.png
Fumigation BMSB

Naast heat treatment bieden wij ook fumigatie aan voor het behandelen van goederen tegen de BMSB

Afspraak maken

Voor meer informatie of het maken van een vrijblijvende afspraak belt u ons, of vul het contactformulier in.