Een terugblik op BMSB-seizoen 2022/23: “Het is een heel mooi seizoen geweest”

WERKENDAM, juli 2023 – Met het BMSB-seizoen in aantocht zijn vervoerders, expediteurs, exporteurs, en iedereen die betrokken is bij de logistiek van goederen naar Australië en Nieuw-Zeeland in afwachting van de nieuwe, wellicht weer aangescherpte importvoorschriften voor komend seizoen. In de stilte voor de storm blikken we terug op het afgelopen seizoen 2022/2023. En dat doen we met Roy van Hattum, Team Leader EWS Fumigation & Bio Treatment, en Marta Mottin, General Manager, beide werkzaam bij EWS Group, respectievelijk in Nederland en Italië.

Heat treatment

Brown Marmorated Stink Bug (BMSB)

BMSB is de afkorting voor Brown Marmorated Stink Bug, ofwel: de bruingemarmerde stinkwants, een keverachtige die voorheen niet voorkwam in Europa. Marta herinnert zich de komst van het insect nog goed. “In Italië werd de kever voor het eerst waargenomen in de regio Reggio Emilia”, vertelt ze. “Daar richtte hij enorme schade aan gewassen aan. Na contact met diverse universiteiten in zowel Europa als Azië, bleek het om de BMSB te gaan die in een container uit China naar Europa ‘meegelift’ moest zijn. Het insect had hier geen natuurlijke vijanden waardoor de populatie te snel te groot groeide en uiteindelijk een bedreiging voor de oogst vormde. Niet alleen in Italië en op het Europese continent, maar ook voor andere landen waar het geen inheemse diersoort is.”

Approved Offshore BMSB Treatment Provider

Dat is onder andere het geval in Australië en Nieuw-Zeeland. Beide landen doen er alles aan om te voorkomen dat het beestje überhaupt het land inkomt. Zij eisen dan ook dat inkomende goederen die in een bepaalde risicocategorie vallen en vanuit bepaalde risicolanden tussen 1 september en 30 april verscheept worden, een BMSB-behandeling ondergaan. Die behandeling moet voorafgaand aan verscheping plaatsvinden en mag alleen worden uitgevoerd door ‘Approved Offshore BMSB Treatment Providers’. EWS Group is zo’n erkende behandelaar. Roy heeft er zijn handen vol aan.

Een heel mooi BMSB-seizoen 2022/2023

Als het gaat om een terugblik op het afgelopen seizoen, valt hij met de deur in huis: “Ik kan niet anders zeggen dan dat het een heel mooi seizoen is geweest waarin we heel veel goederen hebben mogen behandelen. In Nederland hebben wij op de terminal van BCTN in Alblasserdam onze vaste locatie waar we de twee BMSB-behandelingen uitvoeren. Containers worden gefumigeerd, en breakbulkgoederen zoals auto’s, tractoren, motoren etc. ondergaan een hittebehandeling.”

BMSB-behandelingen door heel Europa

EWS Group is echter niet aan één locatie gebonden. Het bedrijf heeft vestigingen door heel Europa en kan in veel landen zowel fumigeren als met hitte behandelen. Ook in Italië wordt teruggekeken op een mooi BMSB-seizoen. Marta vult aan: “Meer en meer Europese landen worden toegevoegd aan de lijst van risicolanden. Dat betekent dat we een stijging zien in het aanbod aan goederen dat onder meer via de Italiaanse havens Europa verlaat en hun weg naar Australië en Nieuw-Zeeland vindt.”

Ontzorgen van a tot z

Zowel fumigatie als hittebehandeling zijn goedgekeurde behandelmethoden. Ongeacht het type behandeling, er komen nauwgezette procedures aan te pas. EWS weet de weg. Roy legt uit: “We ontzorgen de klant van a tot z. We regelen de locatie, voorzien de goederen van zegels en documentatie, én verzorgen het natransport. Daarnaast zorgen we ervoor dat het Record of Fumigation in de portals van Australië of Nieuw-Zeeland geüpload is. Op die manier hebben de overheidsinstanties van beide landen inzage in alle processen.”

Vlag en wimpel

“En dat we dat niet voor niets doen, weten we inmiddels ook”, lacht Roy. “Afgelopen seizoen werden we vereerd met een bezoek van afgevaardigden van het Nieuw-Zeelandse Ministry for Primary Industries voor een inspectie. Ze controleerden werkelijk alles! Onze bussen, de PBM’s, het materiaal, onze procedures, de behandelmethodes, de documentatie ervan, de gasconcentraties, noem maar op!” Met trots: “We zijn met vlag en wimpel geslaagd!”

Vol vertrouwen

Zowel Roy als Marta zien dan ook vol vertrouwen het BMSB-seizoen 2023/2024 tegemoet. “Met de ervaring die we de afgelopen jaren hebben opgedaan, en de teams die in alle landen op volle sterkte zijn, zijn we klaar om te knallen!”, zegt Marta enthousiast. “Waarbij we natuurlijk pas echt van een mooi seizoen kunnen spreken als de BMSB buiten de grenzen van Australië en Nieuw-Zeeland gebleven is”, besluit ze.

Vragen?

Weten hoe we u het komende BMSB-seizoen van dienst kunnen zijn? Leest u zich hier in of neemt u contact op met Thomas Vermeerbergen, tel.: +32 35 41 27 92. Hij adviseert u graag!

CSP ZEEBRUGGE TERMINAL EN EWS GROUP GAAN SAMENWERKING AAN

Zeebrugge, juni 2023 – CSP Zeebrugge Terminal, de in Zeebrugge (BE) aan open zee gelegen containerterminal van Cosco Shipping Ports, en EWS Group, onder andere gespecialiseerd in het fumigeren van diverse goederen, bundelen hun krachten en bieden vanaf mei een nieuwe fumigatiezone aan, direct op de exportkaai in de haven van Zeebrugge.

Fumigatiezone

Met de nieuw ingerichte fumigatiezone op de exportkaai richten beide bedrijven zich in eerste instantie op klanten die boomstammen exporteren naar China. Met boomstammen beladen containers moeten voorafgaand aan export een zogenaamde quarantainebehandeling ondergaan om verspreiding van de schorskever naar andere landen tegen te gaan. De quarantainebehandeling bestaat uit het begassen van de containers, de fumigatie.

Gunstige ligging

Sinds 2015 behandelt EWS Group reeds succesvol containers met boomstammen op diverse locaties in Europa. Nu komt daar de terminal in Zeebrugge bij. Deze is gunstig gelegen voor aanvoer vanuit het achterland per vrachtwagen, binnenschip of trein. Vooral de treinverbinding vanuit Noord-Frankrijk is interessant voor klanten aangezien de haven van Le Havre geen fumigatiediensten biedt.

Quarantainebehandeling plús

Met een fumigatiecapaciteit van 200 containers per week staat de samenwerking in Zeebrugge garant voor het totale dienstenpakket aan fumigatie, ventilatie, gasvrijverklaring, zegel en fumigatiecertificaat. Een pakket waarmee de samenwerking inzet op het ontzorgen van de klant; de behandeling wordt volledig geïntegreerd in het logistiek proces van de klant.

Meer informatie over onze..

Fumigatie

Toekomstperspectief

Waar de twee partijen zich vooralsnog richten op de export van gecontaineriseerde boomstammen naar China, verwachten zij in de toekomst met de fumigatiezone in te kunnen spelen op de groeiende vraag naar de behandeling van containerverschepingen naar Australië en Nieuw-Zeeland. Deze landen stellen een zogenaamde BMSB-behandeling verplicht van hoogrisicogoederen die tussen 1 september en 30 april naar die landen verzonden worden. Fumigatie is een goedgekeurde behandeling en EWS Group een gecertificeerde partij om deze behandeling uit te voeren.

Samenwerking

Nancy Van Osselaer van CSP Zeebrugge Terminal en Michiel Peeraer van EWS Group zijn verheugd over de samenwerking van de twee bedrijven en zeggen: “Als de manier waarop de samenwerking tot stand is gekomen exemplarisch is voor de uitvoering ervan, kan het niet anders dan een succes worden!” Beiden kijken uit naar de nieuwe kansen die de samenwerking biedt en vertrouwen erop dat ook klanten de meerwaarde zien van de fumigatiezone direct aan de exportkaai voor export naar China en straks ook Australië en Nieuw-Zeeland.

Over CSP Zeebrugge Terminal

CSP Zeebrugge Terminal is een containerdiepzeeterminal in de haven van Zeebrugge en ligt direct aan open zee, zeer dicht bij de belangrijkste scheepvaartroutes in Noordwest-Europa. Bovendien biedt het een uitstekende nautische ontsluiting voor de grootste generatie containerschepen. CSP biedt tevens een complete waaier aan containeroplossingen. Van inspectie tot stockage, van onderhoud tot reparatie, van reefermonitoring tot fumigatie, zelfs van complete warehousing en CFS-diensten.

Over EWS Group

EWS Group is een gespecialiseerde en innovatieve partner voor alle vormen van ongediertebestrijding, begassing, gasmeting, ventilatie en biobehandelingen van goederen in opslag. De divisie Fumigation is gespecialiseerd in het fumigeren van diverse goederen en objecten waaronder containers, silo’s, magazijnen, schepen en industriële constructies.

www.cspterminals.be
www.ews-group.com

Persbericht namens: EWS Group
Contactpersoon: Michiel Peeraer
Telefoon: +32 35 41 27 92 | +32 471 61 55 40

BMSB-SEIZOEN 2022-23 | HET LAATSTE NIEUWS

BMSB is een plaag voor de landbouw

Afgelopen dinsdag woonde EWS Group in aanloop naar het aanstaande BMSB-seizoen een online informatiesessie bij. Deze werd georganiseerd door het Ministerie van Landbouw, Visserij en Bosbouw (DAFF) van Australië en het Ministerie voor Primaire Industrieën (MPI) van Nieuw-Zeeland, de overheidsinstanties verantwoordelijk voor het weren van BMSB uit de beide landen.

BMSB, wat is dat ook alweer?

BMSB is de afkorting voor brown marmorated stink bug, ofwel bruin gemarmerde stinkwants. Deze kever vormt een plaag voor de land- en tuinbouw. Oorspronkelijk komt hij uit Azië. Als ‘lifter’ in goederen heeft hij zich de afgelopen jaren in Noord-Amerika en Europa kunnen verspreiden. Op zoek naar beschutting tegen de kou vind je hem in de hoeken of op andere droge plaatsen van zeecontainers, voertuigen, boten, caravans, machines en persoonlijk opgeslagen items.

Het risico dat hij al meereizend op vracht en containers Australië en Nieuw-Zeeland binnenkomt, is extra groot tussen september en april, de periode die samenvalt met de herfst en winter op het noordelijk halfrond. De authoriteiten van Australië en Nieuw-Zeeland stellen een BMSB-behandeling voor bepaalde goederen verplicht om zo het risico op een bioveiligheidsprobleem te beperken.

BSMB-behandeling

BMSB is een plaag voor de landbouw

Een BMSB-behandeling is verplicht voor hoogrisicogoederen die geproduceerd zijn in of verzonden worden uit doelrisicolanden in de periode van 1 september 2022 tot aankomst in Australië en Nieuw-Zeeland op of vóór 30 april 2023. Een verplichte behandeling geldt eveneens voor schepen die aanmeren, laden of overladen en afkomstig zijn uit doelrisicolanden binnen dezelfde periode. Goedgekeurde behandelingen zijn onder andere warmtebehandeling en fumigatie.

BMSB-behandelaars

De informatiesessie werd bijgewoond door behandelaars, zowel bestaande als nieuwe, die in het kader van het Offshore BMSB Treatment Providers Scheme zijn goedgekeurd. De ministeries informeerden de deelnemers over de nieuwe maatregelen voor het komende seizoen en benadrukten de sleutelrol die de industrie vervult bij het helpen vrijhouden van Australië en Nieuw-Zeeland van BMSB. De maatregelen van de afgelopen jaren zijn succesvol gebleken.

Nieuwe maatregelen

Om succesvolle resultaten te behouden, evalueren Australië en Nieuw-Zeeland tijdens het seizoen de maatregelen voortdurend en voeren zo nodig aanpassingen door op basis van hun bevindingen en de eventuele aanwezigheid van BMSB en veranderingen in de risicostromen. Een tweetal belangrijke wijzigingen voor het aankomende BMSB-seizoen 2022-23 vindt u hieronder.

  • Opkomende risicolanden – alleen China en het VK
  • De hoofdstukken 39, 94 en 95 zullen steekproefsgewijs worden geïnspecteerd voor opkomende risicolanden
Warmtebehandeling

Een volledige update is te vinden onder deze leidende link.

Teamwork

De sessie werd afgesloten met een woord van dank aan de industrie. Het vereist teamwork om de BMSB uit Australië en Nieuw-Zeeland te houden. En dat is precies wat wij u bieden: teamwork! EWS Group is een erkend BMSB-behandelaar voor zowel warmtebehandeling als fumigatie en boogt op een ruimte ervaring op beide gebieden. We werken graag met u samen om ervoor te zorgen dat uw vragen over verscheping naar Australië en Nieuw-Zeeland tijdens het BMSB-seizoen worden beantwoord en dat uw goederen de juiste behandeling en certificaten krijgen die voldoen aan de vereisten zoals uiteengezet in het Offshore BMSB Treatment Providers Scheme.

Vragen?

Mocht u vragen hebben of technisch advies willen inwinnen, neem dan gerust contact op met onze BMSB-expert Thomas Vermeerbergen.

Kantoor: +32 35 41 27 92
Mobiel: +32 472 25 75 55
E-mail: t.vermeerbergen@ews-group.com

We kijken ernaar uit met u samen te werken!

Lineas en EWS Group verdubbelen fumigatie capaciteit in Haven van Antwerpen

Antwerpen, 15 oktober 2020 – EWS Group, specialist in fumigatie en gasmeting, en Lineas, de grootste private spoorvrachtoperator in Europa, gaan de fumigatie capaciteit in de Main Hub in Antwerpen verdubbelen. Zo kunnen ze aan de sterk toegenomen vraag in houttransport van Europa naar China voldoen. Kwamen er vorig jaar wekelijks nog zo’n 1000-1.500 containers met hout door de haven, zijn dat er sinds juni ruim 3.000.

Honderdduizenden containers met dood hout vertrekken jaarlijks vanuit Europa naar China, waar het wordt verwerkt tot spaanplaten en meubels. Dit hout komt uit productiebossen in Duitsland, waar de intrede van een schorskever het ritme heeft opgedreven.

Het hout reist per spoor of per truck naar de Haven van Antwerpen. Daar dienen de containers gefumigeerd te worden, zodat de schorskever sterft en zich niet langer kan verspreiden. Fumigatie, ofwel begassen van containers, is verplicht vanuit China en noemt men ook wel een quarantainebehandeling.

Na een behandeling van 24 uur kunnen de containers hun reis vervolgen. Dankzij een spooraansluiting op de fumigatiezone in de Antwerpse Main Hub, kunnen de containers aansluiten op de zogenaamde LORO- en RORO-treinen van Lineas, die meermaals per dag richting de diepzeekaaien op Linkeroever en Rechteroever sporen.

Door de toegenomen vraag vanuit China hebben Lineas en EWS Group hun capaciteit op de Main Hub verdubbeld. De samenwerking startte in 2017 met twee zones voor twintig 40ft containers. De terminal wordt nu uitgebreid naar vier zones van twintig 40ft containers.

Over EWS Group

EWS Group is de specialistische en innovatieve partner voor alle vormen van ongediertebestrijding, begassingen, gasmetingen, ventilaties en bio behandelingen van goederen in opslag.

Het hoofdkantoor van EWS Group is gevestigd in Werkendam, Nederland. Naast het hoofdkantoor in Nederland heeft EWS meerdere Europese vestigingen in onder andere België, Frankrijk, Oostenrijk, Italië, Engeland, Spanje en Duitsland.

De missie van EWS Group is het wegnemen van de klant zijn/haar zorgen over bioinfestaties en hygiënerisico’s. Onze visie is om, samen met onze medewerkers, een toonaangevende positie in de branche te realiseren door samenwerking, innovaties en transparante afspraken met opdrachtgevers. EWS Group houdt daarbij  rekening met de effecten van onze bedrijfsvoering op mens, milieu en maatschappij.

Over Lineas

Lineas is de grootste private spoorvrachtoperator in Europa met hoofdkantoor in België en vestigingen in Frankrijk, Duitsland, Nederland, Italië en Spanje. 

De missie van het bedrijf is om zo’n goede spoorproducten en –diensten aan te bieden dat klanten het transport van hun goederen van de weg naar het spoor verschuiven om zo hun supply chain te verbeteren en de negatieve impact van hun activiteiten op het klimaat, mobiliteit en luchtkwaliteit verminderen.

Het belangrijkste product van Lineas is het Green Xpress Network, dat dagelijks snelle en betrouwbare spoorverbindingen tussen België en grote Europese hubs biedt. Het bundelt daarbij verschillende soorten vracht tot één trein. Het GXN-aanbod werd gelanceerd in 2014 en kent ondertussen al 20 verbindingen.

Lineas stelt meer dan 2.100 mensen tewerk en heeft een vloot van meer dan 250 locomotieven en 7.000 wagons. De aandeelhouders van het bedrijf zijn de onafhankelijke private equity-groep Argos Wityu samen met het management van Lineas (90%) en NMBS (10%).

www.lineas.net

EWS België biedt ISPM-15 services!

ISPM-15 (International Phytosanitary Measure 15) is een internationale regelgeving, omtrent behandeling van verpakkingshout tegen insecten. Het is verplicht om verpakkingshout dat geëxporteerd wordt volgens ISPM-15 te behandelen. De regeling is nodig, om de verspreiding van schadelijke insecten te voorkomen. Hout dat volgens de ISPM-15 eisen behandeld is, valt te herkennen aan het IPPC-merkteken.

EWS België is een erkend bedrijf dat ISPM-15 behandelingen mag uitvoeren. Op dit moment is de enige toegelaten behandeling een hittebehandeling (Heat Treatment). Dit houdt in dat we het hout verwarmen tot een kerntemperatuur van 56°C gedurende tenminste 30 minuten. Op deze manier worden insecten die zich in het hout bevinden in alle levensstadia afgedood, ook de eitjes.

EWS Group kan een ISPM-15 behandeling uitvoeren op:

  • Stuwhout
  • Pallets
  • Houten kisten
  • Etc.

Wilt u meer weten over onze ISPM-15 behandelingen of heeft u vragen? Ga naar EWS ISPM-15 treatment, of neem contact met ons op!

EWS biedt behandeling tegen de BMSB!

De bruin gemarmerde stinkwants (BMSB) verspreidt zich over de wereld en beschadigt gewassen, fruit en bomen. Daarom hebben de quarantaine afdelingen van Australië en Nieuw-Zeeland maatregelen genomen om te voorkomen dat de BMSB hun land binnenkomt. Deze maatregelen houden in dat goederen tegen de BMSB behandeld moeten zijn voordat ze geëxporteerd worden naar Australië of Nieuw-Zeeland gedurende het risicoseizoen. Behandelmethodes tegen de BMSB zijn fumigatie en heat treatment. EWS biedt beide methodes in verschillende landen om goederen te behandelen tegen de BMSB!

Voor meer informatie over fumigatie, ga naar: Fumigatie BMSB

Als u meer wilt weten over heat treatment, ga naar: Heat treatment BMSB

Hier kunt u meer informatie vinden over de BMSB: Bruin Gemarmerde Stinkwants (BMSB)

Download onze folder

EWS Fumigation behandelt historische heidemolen

SPEL IS UIT VOOR HOUTWORM. Zo luidt de titel van het nieuwsartikel van HLN.be over een begassing die EWS Fumigation heeft uitgevoerd. Toen bleek dat de Heidemolen in het Belgische Londerzeel werd geteisterd door houtworm, besloot men EWS in te schakelen.

Onze collega’s van EWS Fumigation hebben de molen ingepakt een gasdichte ‘ballon’ en deze vervolgens meerdere dagen gevuld met gas. Door dit gas sterft alle, in de molen aanwezige, houtworm af. Dergelijke begassingen zijn zeer effectief voor het bestrijden van hout aantastende insecten in objecten als molens, woning en boten.

De ingepakte molen was een echte eyecatcher! Vandaar dat HLN.be besloot hier een nieuwsartikel over te schrijven. In het artikel is onder andere te lezen hoe onze deskundige collega’s te werk gaan en welke veiligheidsmaatregelen zij hierbij nemen. Ring TV heeft een korte reportage gemaakt over de restauratie van de heidemolen.

Lees via deze link het uitgebreide artikel op de website van Het Laatste Nieuws.
Bekijk hier de reportage van Ring TV.

EWS biedt oplossing voor exportzendingen naar Australië

Voor alle verzendingen van gebruikte voertuigen, machines, etc. naar Australië is, in de periode van 1 september 2017 tot 30 april 2018, een bijkomende behandeling vereist, namelijk een begassing tegen de bruin gemarmerde stinkwants.
De maatregel geldt voor verschepingen vanuit alle havens in de VS en alle Europese havens die lading verschepen, welke is gemaakt of gestockeerd in Italië.

EWS kan deze goederen begassen volgens de voorschriften van de Australische Quarantaine diensten (AQIS).

Neem voor aanvullende informatie en/of tarieven contact met ons op via +32 (0) 35 41 27 92.

Begassing de Noorder M

EWS Fumigation is specialist op het gebied van begassingen. Dankzij onze jarenlange ervaring en hoogopgeleide medewerkers, beter bekend als gassingsleiders, is EWS Fumigation de aangewezen partij voor al uw begassingswerk.

Het bestrijden van houtaantastende insecten door middel van een begassing heeft veel voordelen. Zo is de molen binnen enkele dagen weer open voor gebruik en worden de houtaantastende insecten in alle levensstadia afgedood.

Afgelopen week heeft EWS een gassing uitgevoerd in de molen ‘de Noorder M’ in Sint Maartens Vlotburg. De Noorder M kampte met houtworm problemen. De insecten tastten het houtwerk van de molen aan. Ondanks een hardnekkige wind, is het EWS gelukt om de molen gasdicht in te pakken. Na een begassing van 48 uur en de daarop volgende ventilatie, is de Noorder M vrijdag weer uitgepakt en gasvrij gemeten.

De begassing van de molen is succesvol verlopen!

Kijk hier voor meer informatie over het begassen van molens.
Kijk hier voor meer informatie over het begassen van houtworm.

EWS op kerkenbeurs in Utrecht

Vrijdag 17 en zaterdag 18 maart vindt in de Jaarbeurs Utrecht de Kerkenbeurs plaats. Kerkenbeurs is de nieuwe naam voor Kerk & Gemeente. De jaarlijkse beurs voor kerkelijk beheerders, bestuurders en leveranciers. Kerkenmeesters, beheerders, kosters, kerkenraden en besturen van kerken doen hier informatie en contacten op met diverse relevante leveranciers. EWS ondersteund uw kerk of parochie onder andere met de volgende diensten: houtverduurzamingzwamsaneringvogelweringbegassen van voorwerpen of ruimtesvacuüm verpakken en nog veel meer services.

 

Bezoek onze stand ‘E069’ op Kerkenbeurs Nederland, de facilitaire vakbeurs voor kerken. Gratis entree? Gebruik onze code <KB2017EWS> en registreer via de website www.kerkenbeurs.nl.