Kerstgeschenk voor bezoekers Restaurant Kamiano

Kamiano is het dak- en thuislozenrestaurant van de Gemeenschap van Sant’Egidio. Samen met talloze vrijwilligers zet de gemeenschap zich op verschillende manieren in voor de minderbedeelden in onze samenleving. Zo verzorgen zij taallessen voor allochtone volwassenen, maken zij zich sterk voor anders begaafden en verzorgen ze met Kamiano dus maaltijden voor dak- en thuislozen.

Elke woensdagavond en zaterdagmiddag is Restaurant Kamiano open voor een gratis warme maaltijd voor al wie in nood is. Rond de feestdagen echter hebben mensen zonder thuis en zij die in eenzaamheid leven meer dan wie ook nood aan de warmte en hoop van kerstmis. Kamiano is op dit moment drukdoende om met speciaal georganiseerde kerstfeesten in die behoefte te voorzien. Dat de voortdurende pandemie daarbij voor een aantal uitdagingen zorgt, moge duidelijk zijn.

“Maar, wij zijn niet voor een gat te vangen, en proberen op creatieve wijze invulling te geven aan de feesten, waarbij we vooral niemand willen vergeten”, vertelt Pascale Bemelmans, één van de medeoprichters van Sant’Egidio in Antwerpen. “Net als vorig jaar zal Kamiano de vrienden van de straat in kleine groepjes aan een mooie feesttafel ontvangen. Daarnaast organiseren we ook voor bejaarden, kinderen, jongeren, vluchtelingen, gevangenen en mensen met een beperking een aantal feestmomenten in een corona-jasje. Zo brengen we bijvoorbeeld maaltijden aan huis”, vervolgt zij.

“Kamiano leeft in belangrijke mate van giften. De kring van grote en kleine sponsors en sympathisanten vormt de levensader van het restaurant. Met de kerstfeesten wilden we naast de maaltijd ook graag voor iedereen een mooi geschenk klaarmaken”, gaat Pascale verder.

“EWS heeft ons eerder in de pandemie geholpen met een desinfectie van het restaurant. Hygiëne is voor ons een belangrijk punt, vooral met het oog op de kwetsbare mensen waar we mee werken. Grappig genoeg zijn we nu uitgekomen op een gift van EWS in de vorm van handdoeken en washandjes. Zo blijven we in de hygiëne-hoek!”, knipoogt ze. “Maar zonder dollen, wij zijn heel erg blij met jullie bijdrage aan deze kerstfeesten, en de ontvangers op hun beurt. Mede namens hen wensen wij jullie en jullie medewerkers dan ook heel fijne feestdagen toe!”

Foto’s copyright Sant’Egidio. 

Katoen Natie opent nieuwe fumigatieterminal op rechteroever

Bron: Flows.be

Langs de Antwerpsebaan ter hoogte van Kaai 716 heeft Katoen Natie een nieuwe fumigatieterminal geopend in samenwerking met het gespecialiseerde EWS. Er kunnen dagelijks tot honderd containers gefumigeerd worden.

De fumigatieterminal van Katoen Natie aan Kaai 716 – © Katoen Natie

De nieuwe fumigatieterminal werd al een tijdje geleden opgestart, maar de installatie komt nu op kruissnelheid. “We zijn opgestart met vijftig containers per dag en zitten nu aan honderd stuks, vooral containers voor houtexport maar ook internationale zendingen. In 95% van de gevallen gaat het om boomstammen. We werken voor de fumigatie samen met EWS en doen ook het ontluchten van containers”, legt Filip Joosen van Transport Joosen uit, dat vorig jaar door Katoen Natie overgenomen werd.

One-stop-shop

De terminal is zes dagen op zeven open, van maandag 5.00 uur tot zaterdag 12.00 uur. “We zijn dag en nacht open. We bieden een one-stop-shop met zowel het voor- als natransport. We hebben goede connecties met de terminals zodat we afhankelijk van de closing de container enkele dagen langer hier kunnen laten staan. We maken ook gebruik van de nachtopening van de terminals. De fumigatieterminal staat open voor iedereen”, besluit Joosen.

Katoen Natie heeft ook op linkeroever een fumigatieterminal aan de Ketenislaan, eveneens in samenwerking met EWS.

Nieuw! Bekijk nu de EWS Online Portal video

Uw tijd is kostbaar. Daarom heeft EWS Group een Online Portaal voor haar klanten ontwikkeld!
Via het portaal kunnen gasmetingen van containers geregistreerd en gevolgd worden. Planningen zijn 24/7 zichtbaar en er kunnen analyses gemaakt worden. De portal dient daarnaast als een volledig geautomatiseerde reductietool waarbij wij een belangrijk onderdeel van uw RI&E kunnen digitaliseren.

Meer weten? Bekijk onze nieuwe animatie over de Online Portal.

Ventilatieduur van gassen in containers moeilijk te voorspellen

Veel mensen staan er niet bij stil: Gevaarlijke gassen die vrijkomen uit goederen in containers. Voor Arjen van Perk, Operations Support Coördinator bij EWS Gas Measurement , is dit dagelijkse kost. Hoeveel gevaarlijk gas er vrijkomt in containers is niet te voorspellen, maar ongelukken en schade kunnen voorkomen worden. Arjen legt uit hoe.

Natuurkunde
De eerste vraag luidt hoe deze gevaarlijke gassen eigenlijk ontstaan. “Een beetje aanleg voor natuur- en scheikunde is wel handig, waarschuwt Arjen. “Bij de productie van goederen wordt er frequent gebruik gemaakt van oplosmiddelen, de zogenaamde “solvents”. Naar mate de temperatuur stijgt in een container, neemt de snelheid van de moleculen van deze oplosmiddelen toe en zullen deze ontsnappen uit het product. Dit noemt men ook wel “desorptie. In een zeecontainer is dusdanig weinig ventilatie aanwezig, dat deze moleculen zich hierin in gasvorm ophopen. De concentratie zal gedurende het transport van de container naar Europa alleen maar oplopen.

Grenswaarde
Door voortschrijdend inzicht, worden grenswaardes van diverse stoffen met regelmaat naar beneden bijgesteld. Na uitgebreid onderzoek op Europees niveau worden ook nieuwe gassen bekend waarvoor een grenswaarde wordt vastgesteld. Een gas waar we de laatste jaren veel containers op afkeuren, is bijvoorbeeld Ethyleenoxide (EtO). Vaak wordt deze stof gebruikt als sterilisatiemiddel bij medische producten.

Gevaarlijk
De gassen die zich in een gesloten container bevinden, komen vrij wanneer de container uitgeladen wordt. Deze potentieel gevaarlijke concentraties gas worden dan onbewust ingeademd door het logistieke personeel dat de containers moet lossen.  Op lange termijn kan dit zeer schadelijk zijn voor de gezondheid. De gassen kunnen een nadelige invloed hebben op de vruchtbaarheid en kunnen erfelijke veranderingen en/of kanker veroorzaken. Dit geldt zeker voor de zogenaamde CMR-stoffen. De gassen die achter blijven in containers die “gefumigeerd” zijn met Methylbromide, Fosfine en Sulfuryldifluoride tegen insecten kunnen zelfs acuut dodelijk zijn. “Aangezien de concentraties van gassen niet te voorspellen zijn, is meten en indien nodig ventileren de beste optie om gezondheidsschade te voorkomen”, aldus Arjen.

Ventilatie
Hoe lang een ventilatie gaat duren, is vooraf moeilijk te voorspellen. Het heeft te maken met de hoogte van de gasconcentratie bij de start van de ventilatie, de temperatuur en de wijze van belading van de container. Wanneer een container is volgeladen met dozen is er nog moeilijk een efficiënte luchtcirculatie te behalen met een ventilator. Ook goederen die opgebouwd zijn uit vezelmateriaal en lijm zoals spaanplaat, zullen na zelfs na de ventilatie nog langere tijd gassen blijven uitdampen.. “Indien blijkt dat ventilatie van de container te weinig effect heeft, kunnen we de container voor de klant lossen met ademluchtbescherming”, zegt Arjen.

EWS Group nu ook actief in Polen

Vanaf september mag EWS Group weer een nieuwe locatie aan haar indrukwekkende lijst toevoegen. Dit keer betreft het een locatie in Polen. EWS Gas Measurement gaat werkzaamheden uitvoeren op de PCC Terminal in Brzeg Dolny.

De nieuwe locatie ligt op een half uurtje rijden van de logistieke hotspot in Wroclaw en is ontstaan door aanvraag van een grote retailer die een nieuw warehouse gevestigd heeft nabij de terminal. “10 jaar geleden ventileerde EWS de eerste containers op de terminals in Brabant. Na België, Duitsland, Frankrijk, Spanje, Oostenrijk, Italië en Engeland is nu Polen aan de beurt.  Trots op wat een enthousiaste club mensen kan bereiken!”, aldus CCO Marcel van den Brink.

EWS BREIDT CAPACITEIT UIT VOOR HET KOMENDE BMSB-SEIZOEN

De “brown marmorated stink bug”, ofwel BMSB,  afkomstig uit Azië – maar tegenwoordig ook te vinden in grote delen van Europa – veroorzaakt grote schade aan diverse gewassen.

Australië en Nieuw-Zeeland hebben strikte eisen tegen BMSB opgelegd voor goederen die van 1 september 2020 tot en met 31 mei 2021 geïmporteerd worden.

Deze goederen dienen behandeld te worden door middel van fumigatie of  Heat Treatment.

Australië en Nieuw-Zeeland passen jaarlijks de te treffen maatregelen aan, echter heeft EWS zich in afwachting op het komende seizoen al voorbereid met een heuse capaciteitsverhoging. 

In meerdere Europese landen en havens heeft EWS locaties opgezet waar behandelingen plaats kunnen en mogen vinden.

Denk hierbij aan het behandelen van breakbulk, auto’s, containers tot stukgoed. Voor elk object en/of volume biedt  EWS Group de  oplossing! Meer informatie? Lees hier meer.

DESINFECTIE VOOR DAKLOZEN RESTAURANT KAMIANO

Kamiano in Antwerpen is het dak- en thuislozenrestaurant van Sant’Egidio. Wie in nood is, kan hier gratis een warme maaltijd krijgen. Pascale Bemelmans is één van de medeoprichters van deze organisatie in Antwerpen. “De desinfectie door EWS was zeer welkom en is een prachtig gebaar”.

Pascale van Kamiano leerde Sant’Egidio kennen in Rome, de thuishaven van deze wereldwijde organisatie. In 1994 startte ze samen met enkele gelijkgestemden het restaurant Kamiano voor daklozen in Antwerpen. Inmiddels is Sant’t Egidio in België uitgegroeid tot een grote organisatie met duizend vrijwilligers. “Het gaat om meer empathie in deze samenleving zonder oordelen”, aldus Pascale. De boodschap van de organisatie is dat armoede iedereen kan overkomen. De aanpak van Kamiano is heel persoonlijk. Men ontvangt de mensen er met veel respect en in een familiale sfeer. Gemiddeld komen er telkens 250 mensen naar het restaurant voor een warme maaltijd. In totaal wordt een groep van meer dan duizend mensen in nood bereikt. In de winter worden er per bakfiets soepen en andere warme maaltijden rondgebracht naar diverse groepen daklozen. “De warme maaltijd is een antwoord op  een eerste en onmiddellijke nood. Maar voor wie wil is er ook begeleiding op allerlei andere vlakken”, legt Pascale uit. 

De ploeg van Kamiano bestaat uit enkele professionele begeleiders, onder wie psychologen en sociale werkers, en daarnaast zijn er tal van vrijwilligers. “Kamiano wordt mee gefinancierd door de stad Antwerpen, maar doet ook een beroep op donaties en vrijwilligers. Daarom vonden het een mooi gebaar dat EWS Group ons wilde helpen met het desinfecteren van ons restaurant en begeleidingscentrum”, zegt Pascale dankbaar. “Het was indrukwekkend om de desinfectie mee te maken!”. Volgens EWS was deze locatie al zeer proper, omdat Kamiano door de Corona maatregelen hier extra scherp op heeft toegezien. “Hygiëne is voor ons erg belangrijk, vooral voor deze kwetsbare mensen. Wij zijn erg blij dat we de ruimtes professioneel hebben kunnen laten desinfecteren, want de nevel komt op plekken die voor ons moeilijk bereikbaar is en is bovendien in staat om bacteriën te doden”, reageert Pascale.  Zo helpen jullie ons te helpen!”

EWS Group versterkt leidende positie in boomstam fumigatie door nieuwe begassingslocatie in Venray

Door samen met partner BCTN Terminals een nieuwe begassingslocatie te openen, versterkt EWS Group haar leidende positie in boomstam fumigatie tegen de schorskever. BCTN Venray sluit zich aan bij de strategische locaties waar EWS Group het fumigeren van boomstammen aanbiedt. Venray is gunstig gelegen in het zuiden van Nederland en ligt dicht bij het Belgische en Duitse grensgebied. Fumigation  teamleader  Roy van Hattum en BCTN Terminal Manager  Antal  Rozijn  verwelkomen de eerste containers op deze nieuwe locatie. BCTN Venray is een snelgroeiende terminal direct aan de Maas. Naar verwachting zal de begassingscapaciteit van boomstammen zich exceptioneel ontwikkelen.

Meer weten over boomstammen begassen? Ga naar “Boomstammen begassen“.

Fumigation  teamleader  Roy van Hattum en BCTN Terminal Manager  Antal  Rozijn  verwelkomen de eerste containers

In de media I Flows: Havens draaien door dankzij desinfectie

Havens draaien door dankzij desinfectie EWS

De hele wereld op scherp ten aanzien van hygiëne en reiniging. Het is belangrijk om werkplekken professioneel te desinfecteren. Eco Worldwide Solutions nv (EWS) is specialist in hygiëne en biedt professionele desinfecties aan.

COVID-19 – in de volksmond het coronavirus – zet de hele wereld op scherp ten aanzien van hygiëne, reiniging en desinfectie. De havens in België zijn het kloppende hart van de economie, die ondanks alle coronavoorzorgsmaatregelen gewoon door moet blijven draaien. Men wil als bedrijf voorkomen dat personeel ziek wordt. Daarom is het belangrijk om regelmatig werkplekken professioneel te desinfecteren. Eco Worldwide Solutions nv (EWS) is specialist in ongediertebestrijding en hygiëne. EWS biedt professionele desinfecties aan om een zo veilig mogelijke werkomgeving te creëren in risicoruimten.

Expertise

Professionele Desinfectie is ontstaan vanuit expertise van verschillende divisies van EWS. EWS is een bekende speler in de haven, met begassing en gasmeting van importcontainers. Maar ook met BMSB-behandelingen en/of ISPM15-hittebehandelingen van exportcontainers en traditionele ongediertebestrijding. Michiel Peeraer, Countrymanager EWS nv, neemt graag zijn verantwoordelijkheid in deze bizarre tijd: “Deze pandemie treft ons allemaal. We vinden het dan ook onze plicht om vanuit onze expertise ons steentje bij te dragen om dit probleem mee aan te pakken.”

99,9% eliminatie virussen

De behandeling bestaat uit het vernevelen van een product op basis van waterstofperoxide met behulp van speciale vernevelaars. Deze methode elimineert 99,9% van bacteriën, schimmels en virussen. “De behandeling is veilig waarbij blootgestelde oppervlakken niet worden beschadigd. Na de inwerktijd verluchten we de ruimte en pas na een gasvrijmeting wordt de ruimte opnieuw opengesteld. We kiezen voor een methode die uiterst efficiënt is én geen residu achterlaat, dus er is geen reiniging nodig na onze behandeling. Na de vrijgave zijn er geen schadelijke stoffen meer aanwezig”, aldus Peeraer.

Containers en scheepswerven

Diverse ruimten zijn al door EWS Group gedesinfecteerd waaronder huisartsenpraktijken, maar ook containers en scheepswerven. Werknemers voelen zich veiliger na een professionele desinfectie. Kijk voor meer informatie op www.ews-group.be/professionele-desinfectie.

Fumigatie

Wist u trouwens dat er sinds begin 2019 een enorm stijgende exportmarkt is van containers met boomstammen naar China? Voor deze containerstromen is er naast professionele desinfectie een grote vraag naar fumigatiezones. Dat zijn plekken waar de containers behandeld kunnen worden met Sulfurylfluoride (SO2F2). Sinds 2019 heeft EWS in België al drie nieuwe zones geopend en zitten er nog twee in de pipeline voor 2020. Hiermee kunnen zij de stijgende vraag goed aan en kunnen er hoge kwalitatieve fumigaties uitgevoerd worden voor een scherp tarief. U vindt de zones van EWS uiteraard in de haven van Antwerpen, maar ook op andere logistieke knooppunten. In Nederland zijn er inmiddels zeven zones ingericht.

Meer informatie over het begassen van boomstammen, vindt u hier.

Alle info over wat EWS u kan bieden, vindt u hier. of bel +32 35 41 27 92.

Bron: https://www.flows.be/nl/trade/advertorial