Beperk schade aan houtconstructies en monumentaal erfgoed

houtaantasters kunnen constructies schaden

Het seizoen van de houtworm is in volle gang. Is uw vastgoed vrij van houtaantasters? In de volksmond wordt gezegd dat het houtwormseizoen van april tot september loopt. Dit is de periode dat de houtworm in de vorm van een kever uitvliegt en zichtbaar is.

Hieraan gaat echter een lang proces vooraf dat ook en vooral buiten het vermeende seizoen plaatsvindt. Een proces waarin de houtworm kostbare houten meubels, houtconstructies in huizen, molens en monumentaal erfgoed kan aantasten.

In dit artikel bespreken we zowel de kenmerken van een houtaantasting alsook de mogelijke behandelingen en preventieve maatregelen. Maar wat ís houtworm eigenlijk?

Wat is houtworm?

‘Houtworm’ is niet zo zeer een worm als wel de verzamelnaam van diverse soorten torren en kevers, zoals de boktor of gewone houtkever, die zich allemaal in de larvenfase van hun levenscyclus als een worm voortbewegen.

Dit doen ze door het boren van gangen in diverse soorten hout. De larven voeden zich met het hout dat bij het knagen vrijkomt. Het larvale stadium duurt zo’n 3 tot 5 jaar. Zonder ingrijpen heeft de houtboorder dus relatief lang vrij spel om de constructie van bijvoorbeeld uw houten dak aan te vreten, waardoor de draagkracht van het hout verzwakt met mogelijke instorting tot gevolg. Herstel of vervanging van de constructie is vaak kostbaar.

Hoe herkent u een houtaantasting?

Een houtaantasting wilt u koste wat kost voorkomen. Om ervoor te zorgen dat die kosten niet de pan uitrijzen, is het zaak dat u er snel bij bent als u het vermoeden heeft dat zich houtworm in uw huis, molen, vastgoed of monumentaal erfgoed verstopt heeft.

Tekenen van een houtworminfestatie

Er zijn een aantal tekenen op basis waarvan u een houtworminfestatie kunt herkennen.

 • Knagend geluid: Larven maken bij het boren van gangen een knagend geluid.
 • Uitvlieggaatjes: Kleine ronde of ovalen gaatjes in het hout, soms met boormeel.
 • Boormeel: De uitwerpselen van houtworm in de vorm van fijn zaagselachtig stof.
 • Zwak hout: Hout dat gemakkelijk breekt of verkruimelt bij aanraking.
 • Zichtbare kevers: Uitvliegende torren of kevers
hoe herken je houtworm

Wat te doen bij een vermoeden van houtworm?

Als u één of meer van bovenstaande tekenen opmerkt, heeft u vermoedelijk te maken met een houtaantaster. Deze komen in verschillende soorten en maten. Het is belangrijk vast te (laten) stellen met welke tor of kever u te maken heeft om de behandeling zo doeltreffend mogelijk te laten zijn en te voorkomen dat de schade verder oploopt.

Een grondige inspectie uitgevoerd door een professional helpt u uitwijzen of u te maken heeft met bijvoorbeeld de boktor, de bonte knaagkever, de spinthoutkever of tapijtkever. Tijdens de inspectie wordt ook een inventarisatie gemaakt van de reeds aangerichte schade en de gevolgen. EWS biedt dergelijke inspecties aan en geeft advies voor een passende behandelmethode.

Behandelopties

Afhankelijk van de ernst van de infestatie zijn verschillende behandelingen mogelijk. Ook een combinatie van behandelingen is een optie. In het uiterste geval wordt het aangetaste hout vervangen. Daarnaast kunt u preventieve maatregelen nemen om een nieuwe infestatie te voorkomen. Hieronder volgt een overzicht van de meest voorkomende behandelingen:

 • Heteluchtbehandeling: Verwarming van de kerntemperatuur van het hout tot 48-56 graden Celcius zorgt voor een effectieve afdoding van de insecten.
 • Impregneren: Een oppervlaktebehandeling van het hout met een speciale bestrijdingsvloeistof doodt alle insecten effectief af en voorkomt een nieuwe infestatie.
 • Begassing: Begassen – of fumigeren – met gifgas is een effectieve methode voor de bestrijding van houtaantasters in alle stadia van hun levenscyclus.

Hier leest u meer over onze fumigatiediensten met als voorbeeld de boktor: https://www.ews-group.be/fumigation/houtaantastende-insecten/begassen-boktor/

Vervanging houtconstructie

Als uw houtconstructie dusdanig is aangetast dat een behandeling niet afdoende is om instorting te voorkomen, komt het hout in aanmerking voor vervanging of sanering.

In aanvulling op behandelingen verzorgt EWS inspecties en rapporteringen bijvoorbeeld bij de aan- en verkoop van onroerend goed. Desgewenst vervangen wij de houtconstructie voor u.

Preventieve maatregelen

Vanzelfsprekend hopen we in eerste instantie dat u gevrijwaard blijft van houtworm. Houtworminfestatie kan worden voorkomen door het hout te (laten) behandelen met een beschermende coating.

Een andere vorm van preventie is het reguleren van de luchtvochtigheid in uw woning of pand. Sommige houtwormen hebben namelijk een voorkeur voor vochtig hout. Door het pand goed geventileerd te houden, verkleint u de kans op een nieuwe aantasting.

Daarnaast is het van belang uw houtconstructies regelmatig te checken op de hiervoor beschreven tekenen, zodat u een eventuele infestatie zo snel mogelijk in de kiem smoort.

Hulp nodig?

Kunt u wel wat hulp gebruiken bij het beperken van de schade aan de houtconstructie in uw huis, molen, vastgoed of monumentaal erfgoed? In de loop der jaren hebben wij heel wat kennis en expertise opgedaan. Voor zowel particulieren als zakelijke klanten bieden wij dan ook diverse oplossingen. Benieuwd hoe we ook ú kunnen helpen?

Contact

Neemt u vrijblijvend contact op met Wouter Van Lerberghe.

Kantoor: +32 35 41 27 92
Mobiel: +32 477 69 34 08
E-mail: w.vanlerberghe@ews-group.com

Het is zomer! Het ideale seizoen voor insecten!

De langste dag van het jaar ligt achter ons. De zomer is officieel van start. Heerlijk, die hogere temperaturen!

Insecten
vliegenvanger
Controle van een vliegenvanger

Wij zijn echter niet de enigen die van de warmte genieten. De zomerse temperaturen vormen voor insecten namelijk de ideale voortplantingsomstandigheden. En dat is wat wij momenteel merken tijdens de controlebezoeken aan onze klanten: zowel vliegende als kruipende insecten zoeken actief naar wegen en locaties om zich te nesten. Liefst binnen.

Controle

Tijdens een controlebezoek inspecteren wij dan ook allereerst op de aanwezigheid van insecten. Mochten vliegende of kruipende insecten op de een of andere manier bij u binnen zijn geraakt, wat met dit mooie weer zeker niet uitgesloten is, dan doen we er alles aan om te vermijden dat ze in uw productieproces of opslag geraken en daar schade aanrichten.

Oplossing

Voor elk probleem met vliegende en kruipende insecten zetten wij de juiste producten en materialen in voor een gepaste bestrijding. Altijd in eerste instantie non-toxisch. Zo werken we bijvoorbeeld met vliegenvangers die door middel van een kleefplaat of kleefrol vliegende insecten aantrekken. Als de overlast écht te groot is, dan zijn we genoodzaakt over te gaan op vernevelen of sprayen met toxische producten. Een dergelijke maatregel nemen we echter pas op het moment dat non-toxische methoden geen soelaas blijken te bieden.

Preventie
Verneveling
Verneveling

Met onze gespecialiseerde producten en toestellen brengen we een infestatie van insecten in uw woning, gebouw of op opgeslagen goederen terug naar een nulpunt. Om vervolgens over te gaan op monitoring en preventie. Want dat is het uiteindelijke doel: te groeien naar een omgeving waar insecten zo min mogelijk kans hebben om een gebouw überhaupt binnen te geraken en zich er te nesten. Wat je nu kunt voorkomen, hoef je straks tenslotte niet te bestrijden!

Ervaring

In de loop der jaren hebben wij heel wat kennis en expertise opgedaan. Voor zowel particulieren als zakelijke klanten bieden wij diverse oplossingen. Benieuwd hoe we ook ú kunnen helpen?

Contact

Neemt u vrijblijvend contact op met 03 541 27 92!

PS: Dit kunt u zelf doen!

In onze plaagdierdatabase vindt u onder de noemer ‘mijten en insecten’ een overzicht van veelvoorkomende insecten, zowel vliegende als kruipende, inclusief hun gewoonten, de schade die ze eventueel veroorzaken, en manieren om ze te weren danwel te bestrijden. Zo kunt u zelf al aan de slag voordat de plaagdierbestrijder eraan te pas hoeft te komen.

Wij wensen u een fijne zomer!

Zwammen en schade

Zwammen en paddenstoelen zijn eigenlijk door ontwikkelde schimmels. Door langdurig vochtgehalte van minimaal 22% kunnen schimmels ontstaan op gras, bomen, maar ook in kelders en op houten vloeren. In de natuur een prachtig aangezicht, maar van zwammen in huis worden we minder vrolijk en brengt ernstige gezondheidsrisico’s en materiele schade met zich mee. Enkele wetenswaardigheden over zwammen.

Plaag
Zwammen in huis is niets meer dan een plaag van een levend organisme zoals bij muizen en ratten. Niet alleen door hoog vochtgehalte en slechte ventilatie, maar ook door het spreiden van zaden, ofwel sporen, kan er binnen no-time een flinke plaag ontstaan. Wees er dus op tijd bij!

Seizoenen
Wie herfst zegt, zegt ook paddenstoelen.  In de herfst is het vochtig en komt er meer organisch materiaal ter beschikking zodat zwammen zich kunnen voeden. Maar de zwam is eigenlijk het hele jaar door en in alle seizoenen aanwezig door een netwerk van draden. Vooral in kelders en kruipruimtes blijft het koel en vochtig en dient het hout als goede voedingsbodem door cellulose, een bouwstof voor schimmels en planten.

Bewonersgedrag
Zwammen komen het meest voor in kruipruimtes en kelders in woningen die voor 1960 gebouwd zijn. Deze woningen bestaan uit houten vloeren waar schimmels zich makkelijk kunnen vestigen. Gedrag van bewoners kunnen invloed hebben op de ontwikkeling van zwammen. Sommige bewoners maken te laat melding van zwamoverlast, omdat zij zich wellicht schamen of het simpelweg niet merken. Ook lekkages, weinig ventileren en zuinig zijn met stoken komt niet ten goede. Binnen enkele maanden kan er werkelijk een gat in de vloer ontstaan door onbeheersbare zwammen. Nog een reden waarom je de verwarming een tandje hoger mag zetten in de herfst en winter.

Behandeling
Gelukkig zijn zwammen goed te behandelen en kan schade beperkt blijven door tijdig actie te ondernemen. EWS Pest control heeft gediplomeerde specialisten die na het verwijderen van schimmels de ruimte preventief kunnen behandelen. Zij plaatsen bijvoorbeeld isolatiechips zodat de ruimte droog blijft. Zorgen om zwammen zijn vanaf dan verleden tijd.

EWS op Vakbeurs Facilitair en Gebouwbeheer

Op 25, 26 en 27 januari 2017 vindt in de Jaarbeurs in Utrecht de Vakbeurs Facilitair en Gebouwbeheer plaats. De beurs wordt gezien als dé ontmoetingsplek op het gebied van facilitair management in Nederland en België. Met gemiddeld 18.000 bezoekers en bijna 400 standhouders is de beurs binnen zijn vakgebied het grootste evenement ter wereld!

EWS is standhouder op de Vakbeurs. Bij onze stand (K25) kunt u rekenen op de deskundigheid van de specialisten van EWS Pest control. Onze collega’s van Pest control voorzien u graag van advies op het gebied van plaagdierpreventie, plaagdierbestrijding, hygiëne en bouwkundige weringsmaatregelen. Zij zijn er op gebrand om al uw zorgen uit handen te nemen! Ontdek hoe wij kunnen fungeren als een verlengstuk van uw diensten.

Op de Vakbeurs presenteren wij een nieuw product: Xignal. Xignal is een innovatief systeem om overlast van knaagdieren effectief te bestrijden wat wij in onze dienstverlening gaan integreren. Hiermee kunnen wij digitaal de status van uw muizen- en rattenvallen in kaart brengen: gespannen, gesprongen of gesprongen met vangst. Met deze gerichte monitoring optimaliseren wij uw plaagdiermanagement. Een groot voordeel is dat er ruimte ontstaat voor intensieve en bovenal efficiënte inspecties. Dat bespaart u kosten.

Met Xignal doet EWS bovendien mee aan de FGNoviteitenprijs. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan het meest innovatieve product binnen het vakgebied facilitair management en gebouwbeheer. Xignal is een innovatief en duurzaam product en daarom zijn wij er van overtuigd dat het een grote kanshebber is voor de prijs!

Ook kunt u bij onze stand kennis maken met Scarecrow. Het Scarecrow-systeem maakt op effectieve wijze gebruik van de natuurlijke angstkreten van vogels. Door de angstkreten van hun soortgenoten raken vogels gealarmeerd. Vervolgens kunnen zij de “in nood verkerende soortgenoot” niet vinden. Deze onzekerheid zorgt ervoor dat de vogels het gebied als onveilig gaan beschouwen en op zoek gaan naar een ander verblijfsgebied. EWS is een officiële distributeur van het Scarecrow-systeem.

Heeft u interesse in een vrijblijvend gesprek? Kom dan langs bij onze stand en draai aan het Rat van EWS. Met een draai aan het rad heeft u altijd prijs: maakt kans op korting en andere leuke prijzen. Bezoek ons bij stand K25!

Wilt u voorafgaand aan de beurs informatie ontvangen over onze diensten, of wilt u een vrijblijvende afspraak maken? Aarzel niet om contact met ons op te nemen!

Klik hier voor meer informatie over de divisie Pest control.

Klik hier voor meer informatie over de Vakbeurs Facilitair en Gebouwbeheer.

Volg ons op Facebook en blijf op de hoogte van het laatste nieuws en onze activiteiten.

Volg ons op Twitter en blijf op de hoogte van het laatste nieuws en onze activiteiten.

Volg ons op LinkedIn en blijf op de hoogte van het laatste nieuws en onze activiteiten.

Huisartsenpraktijk desinfecteert Corona kamer door EWS

COVID-19 – in de volksmond het Coronavirus – zet de hele wereld op scherp  ten aanzien van hygiëne,  reiniging en desinfectie. Frouke Kieboom, werkzaam bij een huisartsenpraktijk in Geertruidenberg, neemt haar verantwoordelijkheid: “Elkaar ondersteunen is zeer belangrijk om besmetting tegen te gaan. Een desinfectie van EWS Group op basis van waterstofperoxide is zeer welkom.”

Maatregelen
Frouke Kieboom is praktijkondersteuner bij Huisartsenpraktijk Jacobs, Lammers en Smit in Geertruidenberg. Daarnaast is zij BIG geregistreerd en heeft ze gewerkt als wijkverpleegkundige. Haar ervaring komt goed van pas in de huisartsenpraktijk in deze bizarre tijd van de Coronacrisis. Huisartsen en praktijkondersteuners erkennen momenteel een hoge druk.  Zij doen er alles aan om besmettingen binnen het team te voorkomen zodat zij zoveel mogelijk patiënten nog kunnen behandelen. Er is zelfs een arts vrijgesteld om(mogelijke) corona patiënten te behandelen. De belangrijkste maatregel is dat EWS Group een desinfectie in één behandelkamer uitgevoerd heeft waardoor tot 99,9%  bacteriën en virussen zijn gedood.

Veilig
Alleen in de desinfecteerde kamer mogen (mogelijke)met Corona besmette patiënten en aangewezen artsen komen. “Dankzij EWS Group hebben we nu een speciale COVID-19 kamer”, zegt Kieboom. Hierdoor voelt het werken nu veel veiliger”. Daarnaast  is professionele desinfectie op basis van waterstofperoxide betrouwbaarder dan normale desinfectie, omdat de desinfectie van EWS Group op alle mogelijke hoeken kan komen en een onvoorstelbaar hoog percentage van alle micro-organisme doodt. “Dat geeft een gevoel van zekerheid,” aldus Kieboom. Daarom kunnen wij deze (mogelijk) besmette patiënten in deze kamer behandelen zodat zowel de artsen als andere patiënten geen risico lopen.

Expertise
EWS Group is een gerenommeerde partij en marktleider in het controleren van luchtconcentraties in gesloten ruimten, begassingen en ongediertebestrijding. Door de kennis en kunde van diverse divisies heeft EWS Group een innovatief product ontwikkeld om ruimtes te desinfecteren op basis van waterstofperoxide. De bewezen behandeling doodt bacteriën  en bestrijdt virussen. Meer informatie klik hier.

Kleine beestjes die enorme schade kunnen aanrichten: lees hier meer over de bedwants

Bedwantsen, vroeger wandluis- en tegenwoordig ook wel bedbugs genoemd, worden een steeds groter probleem. We komen ze vooral in hotels tegen maar ook wel in bedrijfspanden en woningen. Daarnaast zien we een toename van vrachtwagen cabines besmet met bedwantsen. Wanneer er een plaag is, is dit een enorme verstoring van de bedrijfsvoering met alle gevolgen van dien. In hotels is vooral reputatieschade hier een voorbeeld van. Maar hoe kunnen bedwantsen nu zoveel schade aanrichten?

Bedwantsen leven van mensenbloed en zijn erg vervelend, omdat ze jeukende bijtwondjes achterlaten. Vaak kun je de beten van een bedwants herkennen aan een rij beten op de huid. Ze worden bedwantsen genoemd, omdat ze vooral leven in en rondom het bed. Denk hierbij aan het matras, het frame en het hoofdbord van het bed. Op deze manier kunnen ze mensen gemakkelijk bijten in hun slaap. Ook kunnen de insectjes zich verplaatsen naar naastgelegen kamers of appartementen. Bedwantsen kunnen daarnaast zeer makkelijk worden overgedragen van plaats tot plaats. Dit kan, omdat ze meeliften met de reiziger in de bagage en kleding.

De bedwants leeft van bloed en het is dus een fabeltje dat een kamer met een bedwantsenplaag per definitie vies is. De insecten kunnen evengoed via een gast in een brandschoon hotel binnengebracht worden. Een hotel kan dus geen schuld hebben aan het feit dat de bedwantsen zijn binnengekomen. Het hotel kan er wel alles aan doen om de plaag te bestrijden. Een bedwantsenplaag is erg hardnekkig en daarom is het verstandig om voor de bestrijding een professional in te huren. EWS Pest control bestrijdt bedwantsen op een deskundige en effectieve manier. Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op!

EWS Pest control ontvangt IPM & KPMB certificaten opnieuw

Na een succesvolle audit heeft EWS Pest control de IPM (Integrated Pest Management) en KPMB (Keurmerk Plaagdier Management Bedrijven) certificaten ook dit jaar weer mogen ontvangen. Het keurmerk toont aan dat EWS een gespecialiseerd en kwalitatief plaagdiermanagementbedrijf is. Ook voldoet EWS Group nog steeds goed aan de gestelde eisen van ‘Rattenbeheersing om gebouwen en voedselopslagplaatsen’.

Klustervliegen: niet schadelijk, wel hinderlijk!

Het is lente en het begint weer warmer te worden. Dat is vooral fijn, maar het brengt ook hinder met zich mee in de vorm van klustervliegen.

Levensstadia

Qua uiterlijk lijkt de klustervlieg op een gewone kamervlieg. De klustervlieg is alleen iets langer. De kleur van de vlieg is bruingrijs en de borst is bedekt met goudkleurige haren. In de verschillende levensstadia (ei-larve-pop-adult) ondergaat de klustervlieg een hele verandering. De vrouwtjesvliegen leggen eitjes in vochtige grond, deze eitjes komen in de zomer na drie dagen uit. Na het uitkomen gaan de larven actief op zoek naar regenwormen, waar zij zich aan vast houden en een gaatje in boren. Een larve eet de worm van binnenuit op en zodra de worm dood is verpopt de larve zich onder de grond. Het is normaal om twee generaties klustervliegen per jaar te hebben, maar als de zomer heel warm is kunnen dit er ook zomaar vier zijn. Het voedsel van de volwassen klustervlieg is de nectar van bloemen.

Leefwijze

De klustervlieg dankt zijn naam aan het feit dat ze in zwermen van soms wel duizend vliegen overwinteren. Dit doen ze bovenin gebouwen in beschutte plekken, zoals in de hoeken en gaten. In het voorjaar, wanneer het weer langzaam licht en warm wordt, ontwaken de vliegen en zoeken zij het licht op. Dan gaan ze vooral rondom het gebouw zitten waar zij overwinterd hebben. Na een paar weken verlaten zij het gebouw. Omdat de vliegen vaak met een hele zwerm zijn, kan dit als zeer hinderlijk worden ervaren en is het aan te raden een professionele bestrijder in te schakelen.

Bestrijding

Klustervliegen zorgen niet voor schade, maar kunnen in grote aantallen wel erg hinderlijk zijn. Ze zitten bijvoorbeeld vaak in grote zwermen op ramen (omdat ze aangetrokken worden door licht). EWS Pest control is uw professional met betrekking tot het bestrijden van de klustervlieg. Dit doen wij door middel van een naden en kieren behandeling. Dit houdt in dat wij in het najaar een insecticide spuiten op alle mogelijke ingangen bovenin het gebouw, waardoor de vliegen die beschutting zoeken en binnen proberen te komen direct gedood worden. Om te voorkomen dat er toch nog overlevenden zijn, voeren wij altijd een tweede behandeling in het voorjaar uit. De vliegen die na het overwinteren naar buiten komen door dezelfde kieren en naden, worden zo ook gedood.

Wilt u meer informatie over het bestrijden van klustervliegen of andere vormen van insectenoverlast? Twijfel dan niet om contact op te nemen, of ga naar: https://www.ews-group.be/pest-control/

Perfecte combinatie: Xignal en EWS Portal

Steeds meer bedrijven kiezen voor muizen- en rattenbestrijding door middel van de Xignal val. Wat maakt deze val zo voordelig?

 • 24/7 monitoring en real time overzicht in de EWS Portal;
 • Direct een update bij een gesprongen val (met of zonder vangst);
 • Een direct overzicht op de plattegrond van welke val er gesprongen is;
 • Bij vangst kan er direct actie worden ondernomen.

Combinatie met EWS Portal

De Xignal val is een digitale val. Het systeem werkt optimaal in combinatie met ons EWS Portal. Door middel van LoRa wordt de status van de val direct gecommuniceerd naar de Portal. Op deze manier kunt u meteen zien wanneer er een val dichtgeklapt is én of er wel of geen vangst is. U heeft op de plattegrond ook inzicht in welke val op welke plaats is dichtgeklapt.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over onze Xignal vallen? En bent u benieuwd naar hoe Xignal ingezet kan worden voor uw bedrijf? Twijfel dan niet om contact met ons op te nemen! Wij helpen u graag. Ga voor meer informatie naar: https://www.ews-group.be/xignal-ict-oplossing-plaagdiervrije-omgeving/