Skip to content

ISPM-15 (International Phytosanitary Measure 15) is een internationale regelgeving, omtrent behandeling van verpakkingshout tegen insecten. Het is verplicht om verpakkingshout dat geëxporteerd wordt volgens ISPM-15 te behandelen. De regeling is nodig, om de verspreiding van schadelijke insecten te voorkomen. Hout dat volgens de ISPM-15 eisen behandeld is, valt te herkennen aan het IPPC-merkteken.

EWS België is een erkend bedrijf dat ISPM-15 behandelingen mag uitvoeren. Op dit moment is de enige toegelaten behandeling een hittebehandeling (Heat Treatment). Dit houdt in dat we het hout verwarmen tot een kerntemperatuur van 56°C gedurende tenminste 30 minuten. Op deze manier worden insecten die zich in het hout bevinden in alle levensstadia afgedood, ook de eitjes.

EWS Group kan een ISPM-15 behandeling uitvoeren op:

  • Stuwhout
  • Pallets
  • Houten kisten
  • Etc.

Wilt u meer weten over onze ISPM-15 behandelingen of heeft u vragen? Ga naar EWS ISPM-15 treatment, of neem contact met ons op!