Skip to content

De bruin gemarmerde stinkwants (BMSB) verspreidt zich over de wereld en beschadigt gewassen, fruit en bomen. Daarom hebben de quarantaine afdelingen van Australië en Nieuw-Zeeland maatregelen genomen om te voorkomen dat de BMSB hun land binnenkomt. Deze maatregelen houden in dat goederen tegen de BMSB behandeld moeten zijn voordat ze geëxporteerd worden naar Australië of Nieuw-Zeeland gedurende het risicoseizoen. Behandelmethodes tegen de BMSB zijn fumigatie en heat treatment. EWS biedt beide methodes in verschillende landen om goederen te behandelen tegen de BMSB!

Voor meer informatie over fumigatie, ga naar: Fumigatie BMSB

Als u meer wilt weten over heat treatment, ga naar: Heat treatment BMSB

Hier kunt u meer informatie vinden over de BMSB: Bruin Gemarmerde Stinkwants (BMSB)

Download onze folder