EWS Group heeft zes divisies om haar brede en zeer gespecialiseerde dienstverlening te leveren. Deze divisies zijn ieder actief op een ander terrein: Het hoofdkantoor van de EWS Group is gevestigd in Werkendam, Nederland. Naast het hoofdkantoor in Nederland heeft EWS meerdere Europese vestigingen in België, Frankrijk, Oostenrijk, Spanje, Italie, Engeland en Duitsland. Voor meer informatie, klik hier.

MVO

De EWS Group heeft Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) oftewel duurzaam ondernemen, hoog in het vaandel staan. Wij houden rekening met de effecten van onze bedrijfsvoering op mens, milieu en maatschappij. Dit proces is onderhevig aan continue verbetering.

Binnen EWS Pest control en EWS Fauna management wordt gewerkt volgens de eisen gesteld door Integrated Pest Management (IPM). Hierbij ligt de nadruk op het voorkomen van eventuele schade aan het milieu tijdens het uitoefenen van onze werkzaamheden. Streven is dan ook om het gebruik van biociden te verminderen en zo mogelijk te voorkomen.

Sinds 2010 steunt de EWS Group de Kenia Stichting Gelijke Kansen. Deze stichting biedt de straatkinderen in Kenia een toekomst door hen onderdak, voedsel en een opleiding te geven. Zij werken nauw samen met de lokale bevolking om een bijdrage te leveren aan de oplossing van dit maatschappelijke probleem. Momenteel financiert de stichting het St. Dorcas kindertehuis in Nairobi en het Child Support Kenia in Mombassa.

MISSION

EWS Group is een internationale organisatie met innovatieve diensten voor het creëren van een veilige werk-, voedsel- en leefomgeving.

Wij zijn gedreven in het zoeken naar de meest effectieve en duurzame oplossingen voor het zakelijke marktsegment, particulieren en overheden.

Wij geven onze klanten het inzicht en creëren samen een specifieke aanpak voor een goede gezondheid, hygiëne en veiligheid.

We dagen onze medewerkers uit om het beste uit zichzelf te halen. We geven iedereen de ruimte om blijvend te ontwikkelen en (door) te groeien.

EWS Group voegt waarde toe en biedt zekerheid voor haar medewerkers, klanten en belanghebbenden.

Daarnaast is sociaal engagement ook een belangrijke pijler in onze bedrijfsvoering en steunen we verschillende goede doelen.

Visie

De bevolkingsgroei, wereldeconomie en ecologische veranderingen zullen impact hebben op onze werk- en leefomgeving.

Wij werken graag samen met partijen die ons kunnen helpen onze ambities te realiseren en wij die van hen.

EWS GROUP heeft zich ten doel gesteld om met lef, doorzettingsvermogen én proactief ondernemerschap de huidige marktpositie te vergroten.

Daarnaast streven we ernaar om toonaangevend te zijn in de markten waarin wij opereren.

Wij zorgen voor de best opgeleide medewerkers en delen onze kennis, als expert in de keten, continue met onze klanten & partners.

More information