Skip to content

Sinds het gasmeten in 2012 is opgenomen in de ARBO-catalogus is ieder bedrijf dat containers lost verplicht om haar risico’s in kaart te brengen. Gasmeten is hiermee een vast onderdeel geworden van de risico-inventarisatie en evaluatie. EWS helpt u met het opstellen, registreren en evalueren van de gasmetingen.

Afspraak maken

Voor meer informatie kunt u bellen of contact opnemen via ons contactformulier.