Skip to content

De boetes voor het overtreden van de Arbowet gaan omhoog. Er zijn nog steeds bedrijven (de helft van de wettelijke verplichte bedrijven) die niet over een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) beschikken. Ook blijkt de RI&E van bedrijven die hem wel hebben vaak niet volledig te zijn. Een RI&E is wettelijk verplicht, maar is ook zeer belangrijk om de veiligheid en gezondheid van de eigen medewerkers te kunnen garanderen én zorgt ervoor dat er efficiënter gewerkt kan worden. Lees hier meer over in het artikel van Evofenedex: https://www.evofenedex.nl/kennis/actualiteiten/boetes-voor-overtreden-arbowet-gaan-omhoog

RI&E verplicht

De verhoging van de boete (met soms wel 40 procent) is een interessante ontwikkeling. Om een boete te voorkomen, moeten bedrijven een geldige RI&E opstellen. Sinds 2012 is het gasmeten van containers een verplicht onderdeel van de risico-inventarisatie en evaluatie. EWS Group kan bedrijven die import containers ontvangen assisteren door middel van het opstellen van een geldige RI&E met betrekking tot het gasmeten van containers en het evalueren van gasmetingen.

EWS kan assisteren

Om de klant te ontzorgen stellen wij een meetprotocol op waarbij containers automatisch geselecteerd worden voor een gasmeting. Deze automatisering zorgt ervoor dat containers veilig betreden kunnen worden. Een belangrijk aspect hierbij is onze online EWS Portal. Dit is een fijn hulpmiddel vanwege zijn overzichtelijkheid. In de Portal kan de klant uitgebreide reportages, meetresultaten en gasmeetcertificaten vinden. Daarnaast krijgt onze klant ieder jaar periodieke rapporten, met welke zij zich kan verantwoorden tegenover de Arbo.

Wilt u meer weten over hoe wij u kunnen helpen of over onze online Portal? Twijfel dan niet om contact met ons op te nemen of ga naar Gas measurement.