Skip to content

Kamiano is het dak- en thuislozenrestaurant van de Gemeenschap van Sant’Egidio. Samen met talloze vrijwilligers zet de gemeenschap zich op verschillende manieren in voor de minderbedeelden in onze samenleving. Zo verzorgen zij taallessen voor allochtone volwassenen, maken zij zich sterk voor anders begaafden en verzorgen ze met Kamiano dus maaltijden voor dak- en thuislozen.

Elke woensdagavond en zaterdagmiddag is Restaurant Kamiano open voor een gratis warme maaltijd voor al wie in nood is. Rond de feestdagen echter hebben mensen zonder thuis en zij die in eenzaamheid leven meer dan wie ook nood aan de warmte en hoop van kerstmis. Kamiano is op dit moment drukdoende om met speciaal georganiseerde kerstfeesten in die behoefte te voorzien. Dat de voortdurende pandemie daarbij voor een aantal uitdagingen zorgt, moge duidelijk zijn.

“Maar, wij zijn niet voor een gat te vangen, en proberen op creatieve wijze invulling te geven aan de feesten, waarbij we vooral niemand willen vergeten”, vertelt Pascale Bemelmans, één van de medeoprichters van Sant’Egidio in Antwerpen. “Net als vorig jaar zal Kamiano de vrienden van de straat in kleine groepjes aan een mooie feesttafel ontvangen. Daarnaast organiseren we ook voor bejaarden, kinderen, jongeren, vluchtelingen, gevangenen en mensen met een beperking een aantal feestmomenten in een corona-jasje. Zo brengen we bijvoorbeeld maaltijden aan huis”, vervolgt zij.

“Kamiano leeft in belangrijke mate van giften. De kring van grote en kleine sponsors en sympathisanten vormt de levensader van het restaurant. Met de kerstfeesten wilden we naast de maaltijd ook graag voor iedereen een mooi geschenk klaarmaken”, gaat Pascale verder.

“EWS heeft ons eerder in de pandemie geholpen met een desinfectie van het restaurant. Hygiëne is voor ons een belangrijk punt, vooral met het oog op de kwetsbare mensen waar we mee werken. Grappig genoeg zijn we nu uitgekomen op een gift van EWS in de vorm van handdoeken en washandjes. Zo blijven we in de hygiëne-hoek!”, knipoogt ze. “Maar zonder dollen, wij zijn heel erg blij met jullie bijdrage aan deze kerstfeesten, en de ontvangers op hun beurt. Mede namens hen wensen wij jullie en jullie medewerkers dan ook heel fijne feestdagen toe!”

Foto’s copyright Sant’Egidio.