Skip to content

Zwamsanering

Zwammen en houtaantastende schimmels kunnen veel financiële en materiële schade aanrichten aan houten vloeren in woningen en gebouwen. Dit wordt veroorzaakt door langdurig vochtige, slecht geventileerde kruipruimtes en kelders. Niet alleen veroorzaken zwamaantastingen veel schade, ze zijn ook schadelijk voor de gezondheid.

Brochure

Vochtprobleem

Hout aantastende zwammen zijn dus vaak het gevolg van een vochtprobleem. Vochtproblemen in gebouwen kunnen verschillende oorzaken hebben:

– Onvoldoende ventilatie
– Optrekkend vocht in muren
– Te hoge grondwaterstand
– Scheuren in gevel
– Lekkende goten, daken, leidingen of riolering.

Schimmel groeit in hout bij een langdurig vochtgehalte van 22%. Als het vochtgehalte tot onder dat niveau daalt, stopt de schimmel met groeien. Wel kan de schimmel dan nog een bepaalde tijd overleven. Wanneer het vochtgehalte dan weer stijgt naar 22% of meer, komt de schimmel weer tot leven. Het is dus belangrijk om de oorzaak van het vocht aan te pakken. Voor woningen gelegen in kustprovincies is het risico op vochtige kruipruimten groter, omdat deze gebieden laag liggen (denk aan Zuid-Holland, Noord-Holland, Friesland, Groningen).

Gezondheidsrisico’s

Zwammen en schimmels zijn gevaarlijk voor de gezondheid. Dit is een belangrijke reden dat deze vorm van houtaantasting aangepakt moet worden. Gezondheidsrisico’s zijn onder andere ademhalingsproblemen en irritaties aan de luchtwegen. Astma- en longpatiënten hebben last van schimmels. Daarnaast kunnen kleine kinderen hier extra gevoelig voor zijn. Naast deze gevaren voor de gezondheid, zit het gevaar van hout aantastende schimmels hem ook in iets anders. Vooral de huiszwam brengt instortingsgevaar met zich mee. Dit mag dus niet onderschat worden.

Zwammen

Bestrijding van hout aantastende zwammen en schimmels is gespecialiseerd werk dat alleen door gediplomeerd personeel van EWS uitgevoerd kan worden. Bij het bestrijden wordt gebruik gemaakt van onze brede kennis, ervaring en de nieuwste technieken op het gebied van zwamsanering. De belangrijkste hout aantastende schimmels zijn:

De huiszwam is een voorbeeld van bruinrot verwekkende schimmel en wordt ook wel droge rot genoemd. Bruinrot breekt cellulose in hout af, waardoor houtendelen ernstig verzwakken. De huiszwam ziet er aan de oppervlakte van het hout uit als wit tot grijs weefsel. Veelal zijn er strengen zwamdraden zichtbaar.(mycelium) Daarnaast bevat het vruchtlichaam bruin/rode sporen (stoflagen). De huiszwam is een snel groeiende vorm van zwam en is daarbij erg vernietigend.

Serpula lacrymans

Ook de kelderzwam is een bruinrot verwekkende schimmel. De schimmeldraden zijn veelal donkerbruin tot zwart. Het vruchtlichaam komt zelden voor. De kelderzwam tast het hout ernstig aan en verzwakt de vloeren in snel tempo. Op het oppervlak van het hout is soms slechts bruin weefsel te zien.

Cellar fungus

De poriënzwam uit zich als wit, wattenachtig weefsel. Ook dit is bruinrot verwekkende schimmel. De poriënzwam tast voornamelijk loof- en naaldhout aan. De zwam gedijt goed in zeer vochtige, slecht geventileerde ruimtes met weinig licht.

Bruinrot is een aantasting in hout welke veroorzaakt wordt door hout aantastende schimmels. De hout aantastende schimmel is afhankelijk van het vochtpercentage en voedingsbodem. Niet bij elke aantasting is er sprake van zwamvorming. Zodra het klimaat gunstig is voor bruinrot verwekkende schimmels kunnen er gemakkelijk zwammen ontstaan. Bruinrot kenmerkt zich door kubiek/blokvormige schade in het hout.

Stappen bij zwamsanering
1. Inspecteren van alle ruimten.
2. Verwijderen van de aangetaste houten delen tot minimaal 50 cm voorbij de laatst zichtbare aantasting( bij huiszwam).
3. Zwambestrijding uitvoeren middels bespuiten.
4. Zwambestrijding uitvoeren middels injecteren.
5. Afgraven van besmette grond.
6. Afvoeren van besmet hout en puin.
7. Injecteren tegen optrekkend vocht.
8. Bodemisolatie aanbrengen (vochtregulatie)
9. Herstellen verwijderde houten delen.
10. Opleveren met uitgebreide garantie.

Heeft u last van hout aantastende schimmels in uw pand? Neem dan contact met ons op en wij plannen een afspraak voor inspectie met u in. Aan de hand daarvan brengen wij een advies uit over de uit te voeren werkzaamheden.

Afspraak maken

Voor meer informatie of het maken van een vrijblijvende afspraak belt u ons of vul het contactformulier in.

Wilt u een adviseur spreken?
Serge-v-hoomissen-be
Serge van Hoomissen

of vul onderstaand formulier in:

"*" geeft vereiste velden aan

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Meer informatie