Skip to content

Uiterlijk
De kevertjes zijn 2,5 tot 5 mm lang en donkerbruin van kleur. Ze hebben een gewelfd halsschild. De larven worden ongeveer 6 mm lang, zijn witachtig van kleur, enigszins gekromd en hebben drie paar pootjes. De eitjes zijn wit.

Ontwikkeling
Deze insecten hebben een volkomen gedaanteverwisseling met als stadia: ei, larve, pop, imago (volwassen kever).

Leefwijze
De gewone houtwormkever hoort tot de drooghoutboorders, die gedroogd hout, vaak verwerkt in gebouwen, aantasten. Zowel naald- als loofhout wordt aangetast. In de zomermaanden komen de kevers via uitvliegopeningen met een diameter van 1 – 2 mm uit het hout. De mannetjes en wijfjes gaan dan paren, waarna de wijfjes 20 – 40 eitjes leggen op het hout. Uit de eitjes komen larven, die ca. 3 jaar in het hout boren. Daarna vindt verpopping vlak onder het houtoppervlak plaats. Uit de poppen komen uiteindelijk de volwassen insecten en dan begint de cyclus opnieuw.

Bestrijding
Het te behandelen houtwerk moet vrij zijn van verf, beits e.d. waarna het met een toegelaten middel tweemaal geïmpregneerd zal worden.