Skip to content

Uiterlijk
De kevers zijn bruinzwart van kleur en hebben een paar lichte stippen op de dekschilden (d.i. van boven). De wijfjes zijn 1-2,5 cm en de mannetjes 8-16 mm lang. De antennes (voelsprieten) zijn dun en vrij lang. De larven worden ongeveer 3 cm lang en zijn witachtig van kleur.

Ontwikkeling
Huisboktorren hebben een volkomen gedaanteverwisseling, d.w.z. ze doorlopen 4 stadia: ei, larve, pop en imago (kever). Tijdsduur van ei tot imago: 3-10 jaar, meestal 4-5 jaar.

Leefwijze
De huisboktor tast alleen naaldhout, zoals vuren, grenen en dennen aan. In de maanden juni t/m september komen de kevers uit het hout via ovale uitvliegopeningen van ongeveer 4 x 7 mm. De mannetjes en de wijfjes gaan dan paren, waarna de wijfjes eitjes leggen op het hout. Uit de eitjes komen larven, die 3-10 jaar, meestal 4-5 jaar in het hout boren, waardoor grote schade veroorzaakt wordt. Vervolgens vindt de verpopping plaats en komen de volwassen kevers spoedig uit het hout tevoorschijn.

Bestrijding
Boorgangen zoveel mogelijk openhakken, indien noodzakelijk injecteren. Zwak hout vervangen door bij voorkeur verduurzaamd hout. Beits-, verf-, of waslagen verwijderen, met staalborstel boormeel verwijderen en houtwerk stofvrij maken. Het hout tweemaal behandelen met een daarvoor toegelaten middel.

Instructie bewoners voor bestrijding gewone houtwormkever/huisboktor.

Voor de bestrijdingsactie:
Houtwerk vrijmaken van verf, beits, e.d.
Houtwerk stofvrij maken
Zwak hout vervangen door bij voorkeur verduurzaamd hout
Alle voorwerpen die met het middel in aanraking kunnen komen goed afdekken
Eventuele losse voorwerpen die de bestrijder tijdens de bestrijdingsactie   kunnen hinderen bijvoorbeeld bouwafval e.d. verwijderen
Indien er wateroverlast is in de (kruip)kelder dit verhelpen voordat de   bestrijding plaatsvindt.

Tijdens de bestrijdingsactie:
De bewoner moet met huisgenoten en huisdieren het pand verlaten.
Na de bestrijdingsactie:
Na de bestrijdingsactie moet(en) de behandelde ruimte(n) goed geventileerd worden en mag de bewoner met huisgenoten en huisdieren nog gedurende 48 uur niet langdurig in de behandelde ruimte(n) verblijven.