Skip to content

Steenmarteroverlast
De steenmarter is een klein, slank roofdier ongeveer zo groot als een kat dat veel lijkt op de boommarter. Vooral de borstvlek helpt bij het herkennen. Bij de boommarter is hij bijna geel, en bij de steenmarter helder wit. De steenmarter is een dier dat de nabijheid van mensen opzoekt. Hij schrikt er niet voor terug om zich in de motorruimte van auto’s, die nog een warme motor hebben, een warm plekje op te zoeken en hier aan kabels en slangen te bijten met alle gevolgen van dien. Steenmarters hebben een grote menukaart; kleine zoogdieren, vogels, reptielen maar ook vruchten eet hij graag.

Overlast
Waar steenmarters en mensen dicht bij elkaar in de buurt leven, ontstaat soms overlast. De overlast bestaat uit geluid en/of geur. Steenmarters kunnen stommelende geluiden maken, alsof er een inbreker in huis is. In de zoogtijd kan men soms de jongen horen piepen. Steenmarters maken gebruik van verschillende dag rustplaatsen. De geluidsoverlast is dus niet permanent. Steenmarters zijn, net als katten, zindelijke dieren. Ze hebben een vaste plek waar ze hun uitwerpselen deponeren. Zo’n plek kan voor stankoverlast zorgen. Soms beschadigen steenmarters leidingen en kabels in woningen of auto’s. Met hun scherpe tanden knagen ze zelfs kabels van hard plastic kapot.

Advies
Steenmarters zijn beschermde dieren die niet gedood, gevangen of zelfs verontrust mogen worden. EWS faunaspecialist kan u adviseren hoe u zonder de wet te overtreden, op diervriendelijke wijze uw steenmarterprobleem kunt oplossen.

Klik hier voor meer informatie of om direct een afspraak te plannen.