Skip to content

Uiterlijk
De zwarte rat is blauwgrijs tot zwart van kleur. De buik is lichter tot geelwit. Er komen kleurvariëteiten voor (Alexandrijnse rat). Het dier is slank gebouwd met een vrij spitse snuit met grote ogen en oren. De staart is duidelijk langer (20 – 25 cm) dan het lichaam (15 – 23 cm). Het gewicht van een volwassen zwarte rat is gemiddeld 150 – 250 gram.

Leefwijze
Zwarte ratten komen nog vrij algemeen voor. Het zijn uitstekende klimmers, waardoor men ze veelal hoog in gebouwen aantreft. Ze voeden zich met vele producten met een voorkeur voor granen, zaden en vruchten.

De ontwikkeling is vrij snel; de vrouwtjes zijn na ca. 3 maanden geslachtsrijp en kunnen in een periode van 2 jaar ca. 10 worpen van 6-10 jongen voortbrengen. De gemiddelde levensduur is ca. 2 jaar.

Algemeen
Deze rattensoort geeft – zoals boven beschreven – er de voorkeur aan om zich in de directe nabijheid van de mens en zijn gebouwen, voorraden en afval op te houden. Zwarte ratten zijn berucht als ziekteverspreiders; de pestepidemie in de middeleeuwen werd door deze ratten en hun vlooien op de mens overgebracht. Ook in de intensieve veehouderij kunnen ze diverse ziekten overbrengen. Ze vervuilen en beschadigen voorraden en kunnen door hun knaagdrift (o.m. aan kabels) kortsluiting, lekkages en machinestoringen veroorzaken. Zwarte ratten in de directe omgeving van de mens zijn dan ook zeer ongewenst.

Wering
Door goede bouwkundige voorzieningen, zoals goed sluitende deuren, smalle ventilatieopeningen, enz. kan men ratten buiten houden. Ook een goede hygiëne (opslag en verwijdering van afval, nette opslag van producten, periodiek schoonmaken van ruimten, e.d.) is van belang om de aanwezigheid van ratten tegen te gaan.

Bestrijding
Na een grondige inspectie in en om het object worden op strategisch gekozen plaatsen lokaasdepots ingericht. In deze lokaasdozen of -kisten wordt giftig lokaas uitgezet. De gebruikte knaagdierbestrijdingsmiddelen (rodenticiden), die door het College Toelating Bestrijdingsmiddelen zijn goedgekeurd, zijn z.g. anticoagulantia (antibloedstollingsmiddelen). Deze verschillende giftige stoffen zijn als kant en klaar lokaas op de markt of in de vorm van vloeibare concentraten. Met behulp van deze vloeibare middelen stellen onze bestrijdingstechnici de meest aantrekkelijke lokazen samen, geschikt voor toepassing onder specifieke omstandigheden. Deze lokazen moeten tenminste enige weken worden aangeboden om doding te veroorzaken. Na 2 à 7 dagen opname treedt pas na 7 à 14 dagen sterfte op.

Aanbevelingen
Door een preventieve aanpak d.w.z. regelmatig een inspectie van terrein, gebouw en opgeslagen producten kunnen problemen worden voorkomen. Let daarbij altijd op de bouwkundige toestand van het object en de hygiëne in het algemeen.